Loading...

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRESEL SORUMLULUK
•   Doğal kaynaklar etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak, bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklar yerine getirilir.
•   Yatırım kararlarında çevre kirliliği ve doğal kaynakların tüketilmesinin yaratacağı sonuçlar göz önünde bulundurulur.
•   Ulusal ve uluslararası çevresel kanun ve düzenlemelere uygun hareket edilir.