Loading...

NGIM HoldingNGIM Holding kaynak yaratma, değer üretme, bilgiye ve insan değerine yatırım yapma ilkesini benimsemiş ve bunu en önemli sorumluluğu kabul etmiştir.
Amacımız, modern kalite ve çevre bilinci anlayışına sahip, sorumlu bir çözüm ortağı ve entegre bir sistem tedarikçisi olmaktır. NGIM Holding, genel kabul gören mühendislik ve teknik danışmanlık yaklaşımıyla, çevredeki ve toplumdaki bireylerin ihtiyaçlarını yüksek kaliteli ürünlerin tasarım ve üretimi yoluyla karşılanmasını kendisine misyon olarak benimsemiştir.
NGIM Holding, inşaat, kimya, teknoloji ve enerji alanlarında bir çözüm tedarikçisi pozisyonunu devam ettirmek ve küresel pazarlarda büyük bir oyuncu olmayı sürdürmek için yatırımlarını artırmıştır.
Yeni ürünler geliştirmek amacıyla ve gelişen sektöre uymak ve yaratıcılığın bir gereği olarak tam teşekküllü bir laboratuvar kurulması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu alandaki yatırımları tamamlanıncaya kadar NGIM Holding, bu faaliyetleri, üniversitelerden ve araştırma kurumlarından aldığı danışmanlık ve laboratuvar hizmetleri ile sağlamaktadır.