Loading...

NGIM Ar-GeYeni yüzyılda teknoloji tahmin edilemez bir hızla değişmektedir. Bu küresel rekabet ortamında değişimi takip etmek, daha da fazlası bu değişime katkıda bulunacak teknolojiler yaratmak, her şirket için önemli bir meydan okuma haline gelmiştir.
NGIM Ar-Ge, hem kendi içerisinde hem de işbirliğinde bulunduğu holding şirketlerinde kâr odaklı bir yaklaşımdan ziyade sürdürülebilirliği baz alarak, faaliyette bulunduğu alanlarda çalışmalarını sadece dünya ile rekabet edebilir bir seviyeye çıkarma değil, aynı zamanda takip edilecek trendler ve ürünler oluşturma gayretindedir.
Bu yenilikçi Ar-Ge vizyonunun bir getirisi olarak, NGIM Ar-Ge Merkezi’nin temelleri atılmış ve şu ana kadar NGIM bünyesinde bulunan tüm Ar-Ge çalışmaları tek bir çatıda toplanmıştır. Bu şekilde disiplinler arası bir çalışma ortamının artışıyla bilimin birikimini arkasına alan bir ekip oluşturulmuş ve ‘State of the Art’ bir merkez ortaya çıkmıştır.
NGIM Ar-Ge’nin hazırladığı uzun vadeli strateji doğrultusunda yapılmakta olan projelerin hem akademik olarak kontrolü hem de edinilen bilgi birikiminin paylaşımı için TÜBİTAK projeleri yazılmakta ve bu şekilde üniversite-sanayi işbirliği de aktif olarak sağlanmaktadır.
NGIM Holding’in uluslararası rekabet gücünün de artırılması için çizilen yol haritasının bir parçası olarak Avrupa Birliği’nin takip ettiği Ar-Ge programlarına katılarak nano teknoloji ve yazılım gibi niş alanlarda güçlü işbirlikleri kurulmakta ve know-how paylaşımı yapılmaktadır.