Loading...

İK POLİTİKASIŞirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmalarını sağlayacak yenilikçi insan kaynakları sistemlerini uygulayarak insan kaynağımızın etkin yönetilmesi ve “Çalişan Memnuniyetinin Üst Seviyede Tutulmasi” amacıyla;
Seçme ve İşe Alma
Sadece bugünün gereksinimlerini karşılayacak bir çalışan profili yerine şirketimizi geleceğe taşıyacak bilgi birikimi ve gelişim potansiyeline sahip, ekip çalışmasını iş yaşamının değişmez bir parçası olarak gören adayların işe alınması,
Eğitim ve Gelişim
Kurumsal ve kişisel gelişimi sağlayacak eğitimleri uygulayarak öğrenen bir organizasyon yaratılması,
Kariyer
Çalışanlarımıza her türlü gelişim fırsatı sağlayan profesyonel bir iş ortamının hazırlanarak, kariyer gelişim olanaklarının geliştirilmesi ve bugünden geleceğin lider kadrolarının yetiştirilmesi,
Performans
Çalışanlarımızın ve şirketimizin gelişimine katkı sağlamak amacıyla performansın objektif olarak değerlendirilerek, başarının ödüllendirilmesi,
Ailelerimiz
Şirket hedeflerimizin gerçekleşmesinde başarının belirleyicisi olan çalışanlarımızın ailelerinin de organizasyonumuzun ayrılmaz bir parçası olarak görülmesi,
Sosyal Yaşam
Sosyal değerleri benimsemek ve bütün uygulamalarda eşit fırsat tanımak, İnsan Kaynakları Politikamızın esasını teşkil eder.