Loading...

İŞ ETİĞİ KURALLARIBu değerler, günlük profesyonel yaşamımızda bizlere rehberlik eden, kültürümüzü yansıtan, vizyon ve hedeflerimize doğru yönlendiren, paylaştığımız prensip ve davranışlardır.
Topluma Duyarlılık
Kendisinin ve kurumunun, topluma ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasını destekleyici davranışlar göstermek.
Dürüstlük ve Saygınlık
İş ahlakı ve disiplini ile her zaman dürüst, açık ve tutarlı davranarak, karşısındakilerin saygınlığını, güvenini kazanmak ve örnek olmak.
İç/Dış Müşteriye Karşı Duyarlılık
İç ve dış müşterilerin mevcut ve gelecekteki beklentilerini anlayıp, istikrarlı davranarak daimi müşteri mutluluğu yaratmak.
Takım Ruhu ve Dayanışma
Ortak hedeflere ulaşmak için sorumluluk üstlenmek, aidiyet duygusu ile birlik içinde çalışarak çevresindekilere destek olmak ve başarıları takdir etmek.
Dinamizm ve Çalışkanlık
Pozitif enerjisini çevresine yansıtarak, yarattığı heyecan ve şevk ile çalışma ortamını olumlu etkilemek, hedeflerine yönelik hızla sonuç almak ve farklılık yaratacak öneriler geliştirmek.
Dışa Açıklık/Yenilikçilik
Yenilikleri takip etmek ve yeni uygulamaların içinde yer alarak gelişimi desteklemek, girişimci olmak.
Özgüven
Kendi bilgi, beceri ve yeteneklerine olan inancını cesaretle ortaya koymak ve işi ile ilgili sonuçlara ulaşmada kendine güvenmek.